Biz Kimiz

WSO Organizasyon

İrade adımları merkezi adıyla, 2021 yılında hayırsever insanların çabalarıyla kurulan, Savaş veya doğal afetler sonucu ampute olmuş hastaların rehabilite edilip protez açılmalarının ücretsiz bir şekilde yürütüldüğü dernektir.

Bu kuruluş, Suriye ve Türkiye toprakları üzerinde din, ırk, renk, dil ve milliyet ayrımı yapmadan tüm hastalara ulaşmayı ve tedavilerini  amaçlamiş ve yıllar geçtikçe de insanların sağlığını ve güvenliğini sağlanmasına insani bir köprü olmuştur.

Misyonumuz ve visiyonumuz

Daha iyi bir yaşam sağlamak

Ampute hastaların kapsamlı rehabilitasyon programlarıyla daha iyi bir yaşam sağlamak için yaptığımız protez uygulamalarını ücretsiz sağlamak

Kalıcı Engellilere Yardımcı Olma

Uzuvları eksik olan engelli insanların, acılarını bir nebze dindirip onları yeniden sosyal hayatlarına hazırlamayı temel amacımız görmek

Kapsamlı Sağlama

Hastalarımızın yaşam kalitesini arttirmak için fiziksel, psikolojik ve sosyal terapileri içeren kapsamlı programlarla rehabilitasyon sağlamak.

Farkındalığı Artırma

Toplumu, Engellilik sorunları hakkında bilinçlendirme, farkındalığa teşvik etme, ve bu süre zarfında hastalarımızın rehabilitasyon yolculoğunda sonsuz destekle teşvik etmek temel vizyon ve misyonlarımızdandır.